پروژکتور ۱۳۹۷/۵/۱۶ ۱۰:۲۷:۰۹

پرژکتور ال ای دی

  • پرژکتورهای طیف الکترونیک ایرانیان در دو نوع پرژکتور SMD و پروژکتور ال ای دی پاور(معمولی) تولید میشوند.

  • پروژکتور SMD در ۲نوع تک رنگ و RGB (مولتی کالر)موجود میباشد.

  •  پرژکتور اس ام دی با ولتاژ ۱۰،۲۰،۳۰،۵۰،۱۰۰ وات تولید و به بازار عرضه شده است،

  • پرژکتورهای ال ای دی پاور نیز در ۲ نوع تک رنگ و RGB (مولتی کالر) موجود است

  • پرژکتورهای ال ای دی پاور نیز با ولتاژهای ۶،۱۵،۱۸،۲۴،۳۶،۴۸،۵۶،۸۰،۱۰۰ تولید می گردند.

  • کاربری: مناسب برای نورپردازی ساختمانها –  روشنایی محوطه انبار و پارکینگ –  روشنایی باغ و پارک – مصارف با فاصله پرتاب نور زیاد

  • اگر می خواهید اطلاعاتی در زمینه های پرژکتور، پروژکتورsmd،قیمت پرژکتور،قیمت نورافکن کم مصرف،انواع پرژکتور،پروژکتور رشد گیاه و پرژکتورled بدست آورید، مقالات طیف الکترونیک را مطالعه کنید.

پرژکتور ال ای دی پاور

پروژکتور 100 وات معمولی

کدمحصول:TPL100XXXX

توضیحات محصول:پرژکتور ۱۰۰ وات تک رنگ بزرگ

تعداد ال ای دی: ۱۰۰

وزن:۵.۵ کیلوگرم

ابعاد بدنه:۳۷*۳۱*۱۴سانتی متر

پروژکتور 100 وات معمولی

کدمحصول:TPL080XXXX
توضیحات محصول:پرژکتور ۸۰ وات تک رنگ بزرگ
تعداد ال ای دی: ۸۰
وزن:۵.۳ کیلوگرم
ابعاد بدنه:۳۷*۳۱*۱۴سانتی متر

پروژکتور 56 وات بزرگ

کدمحصول:TPL056XXXX
توضیحات محصول:پرژکتور ۵۶ وات تک رنگ بزرگ
تعداد ال ای دی: ۵۶
وزن:۵ کیلوگرم
ابعاد بدنه:۳۷*۳۱*۱۴سانتی متر

پروژکتور 56 وات بزرگ

کدمحصول:TPL048XXXX
توضیحات محصول:پرژکتور ۴۸ وات تک رنگ بزرگ
تعداد ال ای دی: ۴۸
وزن:۵ کیلوگرم
ابعاد بدنه:۳۷*۳۱*۱۴سانتی متر

پروژکتور36 وات متوسط

کدمحصول:TPM036XXXX
توضیحات محصول:پروژکتور ۳۶ وات تک رنگ متوسط
تعداد ال ای دی: ۳۶
وزن:۲.۵ کیلوگرم
ابعاد بدنه:۲۴*۲۴*۷.۵سانتی متر

پروژکتور24 وات متوسط

کدمحصول:TPM024XXXX
توضیحات محصول:پرژکتور ۲۴ وات تک رنگ متوسط
تعداد ال ای دی: ۲۴
وزن:۲.۳ کیلوگرم
ابعاد بدنه:۲۴*۲۴*۷.۵سانتی متر

پروژکتور 18 وات کوچک

کدمحصول:TPS018XXXX
توضیحات محصول:پروژکتور ۱۸ وات تک رنگ کوچک
تعداد ال ای دی: ۱۸
وزن:۱.۵ کیلوگرم
ابعاد بدنه:۲۴*۲۴*۷.۵سانتی متر

پروژکتور 15 وات کوچک

کدمحصول:TPS015XXXX
توضیحات محصول:پروژکتور ۱۵ وات تک رنگ کوچک
تعداد ال ای دی: ۱۵
وزن:۱.۵ کیلوگرم
ابعاد بدنه:۲۴*۲۴*۷.۵سانتی متر

پروژکتور6 وات کوچک

کدمحصول:TPS006XXXX
توضیحات محصول:پروژکتور ۶ وات تک رنگ کوچک
تعداد ال ای دی: ۶
وزن:۰.۵ کیلوگرم
ابعاد بدنه:۱۱.۵*۸.۵*۷.۵سانتی متر

پرژکتور اس ام دی

پرژکتور اس ام دی 100 وات

کدمحصول:TPL100XXXX

توضیحات محصول:پروژکتور ۱۰۰ وات تک رنگ بزرگ

تعداد ال ای دی: ۱۰۰

وزن:۲.۵ کیلوگرم

ابعاد بدنه:۳۷*۳۱*۱۴سانتی متر

پرژکتور 50 وات بزرگ

کدمحصول:TPL050XXXX

توضیحات محصول:پروژکتور ۵۰ وات تک رنگ بزرگ

تعداد ال ای دی: ۵۰

وزن:۲.۳ کیلوگرم

ابعاد بدنه:۳۷*۳۱*۱۴سانتی متر

پرژکتور 30وات بزرگ

کدمحصول:TPL030XXXX

توضیحات محصول:پروژکتور ۳۰ وات تک رنگ بزرگ

تعداد ال ای دی: ۳۰

وزن:۱.۵کیلوگرم

ابعاد بدنه:۳۷*۳۱*۱۴سانتی متر

پرژکتور 20 وات بزرگ

کدمحصول:TPL020XXXX

توضیحات محصول:پروژکتور ۲۰ وات تک رنگ بزرگ

تعداد ال ای دی: ۲۰

وزن:۱کیلوگرم

ابعاد بدنه:۳۷*۳۱*۱۴سانتی متر

پرژکتور 20 وات بزرگ

کدمحصول:TPL010XXXX

توضیحات محصول:پروژکتور ۱۰ وات تک رنگ بزرگ

تعداد ال ای دی: ۱۰

وزن:۰.۵کیلوگرم

ابعاد بدنه:۲۴*۲۴*۷.۵سانتی متر

پرژکتور گرد

پروژکتور گرد بزرگ

ردیف کد محصول توضیحات محصول تعداد LED وزن

Kg

ابعاد  بدنه

قطر *ارتفاع

۱ TUL24XXXX پروژکتور ۲۴ وات تک رنگ بزرگ ۲۴ ۲.۲ ۱۹.۵*۱۱سانتی متر
۲ TUL24MXXX پروژکتور ۲۴وات رنگیR,G,B بزرگ ۲۴ ۲.۲ ۱۹.۵*۱۱سانتی متر
۳ TUL36XXXX پروژکتور ۳۶ وات تک رنگ بزرگ ۳۶ ۲.۲ ۱۹.۵*۱۱سانتی متر
۴ TUL36MXXX پروژکتور۳۶ وات رنگی RGB  بزرگ ۱۲ ۲.۲ ۱۹.۵*۱۱سانتی متر

پروژکتور گرد متوسط

ردیف کد محصول توضیحات محصول تعداد LED وزن

Kg

ابعاد  بدنه

قطر *ارتفاع

۱ TUM12XXXX پروژکتور ۱۲ وات تک رنگ متوسط ۱۲ ۱.۷ ۱۴*۱۱سانتی متر
۲ TUM27MXXX پروژکتور۲۷ وات رنگیRGBمتوسط ۹ ۱.۷ ۱۴*۱۱سانتی متر
۳ TUM36MXXX پروژکتور ۳۶ وات رنگی RGB متوسط ۱۲ ۱.۷ ۱۴*۱۱سانتی متر

پروژکتور گرد کوچک

ردیف کد محصول توضیحات محصول تعداد LED وزن

Kg

ابعاد  بدنه

قطر *ارتفاع

۱ TUS03XXXX پروژکتور ۳ وات تک رنگ کوچک ۳ ۰.۸ ۱۰*۱۱سانتی متر
۲ TUS05XXXX پروژکتور ۵ وات تک رنگ کوچک ۵ ۰.۸ ۱۰*۱۱سانتی متر
۳ TUS06XXXX پروژکتور ۶ وات تک رنگ  کوچک ۶ ۰.۸ ۱۰*۱۱سانتی متر
۴ TUS06MXXX پروژکتور ۶ وات رنگی R,G,B کوچک ۶ ۰.۸ ۱۰*۱۱سانتی متر
۵ TUS09MXXX پروژکتور ۹ وات رنگی RGB کوچک ۳ ۰.۸ ۱۰*۱۱سانتی متر
۶ TUS12MXXX پروژکتور ۱۲ وات رنگی RGB کوچک ۴ ۰.۸ ۱۰*۱۱سانتی متر
۷ TUS15MXXX پروژکتور ۱۵ وات رنگی RGB کوچک ۵ ۰.۸ ۱۰*۱۱سانتی متر
۸ TUS18MXXX پروژکتور ۱۸ وات رنگی RGB کوچک ۶ ۰.۸ ۱۰*۱۱سانتی متر
سفارش دهید
error: Content is protected !!